Træer og buske

Birk

Blodbøg

Bøg

Dronningebusk

Eg

Gyvel

Havtorn

Hibiscus

Hortensia

Rødeg

Japansk kirsebær

Kvædebusk

Lærk

Magnolie

Paradisæbler

Pil

Potentilla

Ranunkelbusk

Rynkeblad

Røn

Sommerfuglebusk

Spirea, almindelig og buketspirea

Syren, almindelig og dværg

Tjørn

Uægte jasmin