Surbær

Bær

Smag Frisk syrlig smag.

Frugtbarhed. Middel til høj.

Farve på bær Blanke sorte bær.

Størrelse på bær Middel – 1 – 1,5 cm, som sidder i skærme.

Anvendelse Smoothie/vitamindrik, saft, nedfrysning m.m.

Blomster Smukke rosa – hvide blomster i maj måned.

Bestøverforhold Selvbestøvende.

Modning August – september.

Vækst

Vækstform Opretvoksende åben busk. Kan blive op til 2 meter.

Vækstkraft Kraftig.

Velegnet i krukker Ja.

Velegnet i sandjord Ja.

Beskæring Efter høst skæres de gamle 4 – 5 årige skud bort 10 cm over jordoverfladen.

Sundhed

Gødskning Kan trives med minimal tilførsel af næring inden busken blomstrer. Alternativt kan der gødes med kompost.

Sygdomme og skadedyr Meget sund plante, robust overfor alvorlige skadegører.

Forårsfrost Tolerant overfor let forårsfrost.

Bemærkninger Meget hårdfør plante. Udover de sunde bær og flotte blomster, har planten også de smukkeste høstfarver. Velegnet i økologi.