Hjem Sortiment Roser Tilbehør Gårdbutik Træer og Buske Samarbejdspartnere Kontakt Om os
© Gartnergården Odsherred

Blågran

Hængecypres

Solcypres

Gul Cypres

Trådcypres

Søjlecypres

Fugleredegran

Bjergfyr

Cembrafyr

Fransk Bjergfyr

Østrigsk Fyr

Norsk Skovfyr

Østamerikansk Hemlock 

Hvidgran          

Hønsebenstræ   

Koreagran

Normanns Gran

Rødgran

Serbisk Søjlegran

Kæmpe Thuja

Alm Thuja

Søjle Thuja

Vandgran

Træer/Stedsegrønt

Da der findes flere forskellige arter af de samme træ er der kun vist et udsnit på siden  vi kan altid kontaktes vedrørende andre arter end de viste. Billeder kan afvige.

Alm Tax

Silkefyr

Grøn Blågran

Abies Balsamea Nana

Cryptomeria Japonica

Billede på vej
Træer kan bestilles hjem efter ønske